12 oktober 2020

Met Ubbink WKB SERVICES lever jij meer kwaliteit

Ubbink zorgt dat jij vandaag al gereed bent voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en een compleet dossier kan aanleveren bij de aannemer en de kwaliteitsborger. De service die je van ons kent, breiden we uit met WKB SERVICES.

WKB-Services

WKB SERVICES bestaat uit:

  • WKB START: Met WKB START krijg je een onafhankelijke check en advies op basis van de tekeningen, waardoor je voldoet aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).
  • WKB CHECK: Met WKB CHECK gaan wij nog een stap verder. En worden er – zodra een project van start gaat – ook steekproeven op de bouwplaats genomen.
  • WKB COMPLEET: Bij WKB COMPLEET nemen wij je het hele traject uit handen, inclusief de dossieropbouw.
Samen doen we mee aan de Wkb: DakWijs

Samen doen we mee aan de Wkb: DakWijs

​Alle grote stappen zetten we samen. Als we innoveren, maar ook om de kwaliteit in de bouw te verbeteren. Door met elkaar te spreken, ideeën uit te wisselen en samen de schouders eronder te zetten, geven we invulling aan de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het DakWijs advies is daar een voorbeeld van. Dit is een compleet advies, per project afgestemd en getoetst aan de regelgeving.

Lees meer
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is sinds 1 januari 2024 van kracht. Een kwaliteitsborger toetst het ontwerp, de werkzaamheden en het functioneren van woningen. Waar moet je rekening mee houden? Hoe bewijs jij dat je kwaliteit levert?

Lees meer
Samen doen we mee aan de Wkb: ventilatie-advies

Samen doen we mee aan de Wkb: ventilatie-advies

De woningen die we bouwen worden steeds duurzamer. Ze gebruiken minder energie door dikke isolatiepakketten en de benodigde energie komt voor een groot deel uit natuurlijke bronnen. Door die nieuwe manier van bouwen moet er anders gekeken worden naar het binnenklimaat en de manier waarop we huizen ventileren; het ontwerp wordt belangrijker. Hoe prettig is het dan dat er slechts één systeem nodig is voor het complete ventilatieplan.

Lees meer