Campagnes

Samen doen we mee aan de Wkb: DakWijs

​Alle grote stappen zetten we samen. Als we innoveren, maar ook om de kwaliteit in de bouw te verbeteren. Door met elkaar te spreken, ideeën uit te wisselen en samen de schouders eronder te zetten, geven we invulling aan de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het DakWijs advies is daar een voorbeeld van. Dit is een compleet advies, per project afgestemd en getoetst aan de regelgeving.

Aannemers en installateurs bereiden zich voor

Het is nog niet zo lang geleden dat het dak voornamelijk diende als bescherming tegen de weersinvloeden. Het dak moest vooral wind- en waterdicht zijn, goed aansluiten op de gevel en de rookgasafvoer vond er een plek. Dat er via daken veel warmte verloren ging, daar  stonden we nauwelijks bij stil. Om een idee te geven: in 1965 was een Rc-waarde van 0,86 voor het dak vereist, rond de eeuwwisseling 2,5 en vandaag hebben nieuwbouwwoningen minimaal een Rc-waarde van 6,3 m2K/W. Doordat die eisen steeds aangescherpt worden, vragen meer aspecten om aandacht. Zo moeten bouwelementen goed op elkaar aansluiten om de luchtdichtheid te garanderen.

Daarnaast is het dak een bron van energie voor het opwekken van elektriciteit en wordt het dak gebruikt voor het afvoeren van rookgassen. Daardoor zijn installatietechniek en bouw geen aparte disciplines meer, maar komen ze samen.

Waar bouw en installatietechniek elkaar ontmoeten is Ubbink dé specialist. Met jou zorgen wij voor de verbinding. Dat doen we door producten te leveren  die jou is staat stellen om het buiten- en binnenklimaat optimaal te scheiden én luchtdicht te bouwen. Maar… wij delen onze kennis ook. We adviseren je en zorgen dat jij goed voorbereid bent en gegarandeerde kwaliteit levert. Dat is slim, Build smart.

De Wkb komt eraan!

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) komt eraan. Nog een paar maanden te gaan en dan is het 2024 en wordt aantoonbare kwaliteit leveren de nieuwe standaard van de bouw.

Het ontwerp van woningen zal getoetst worden aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de nieuwe naam voor het Bouwbesluit. Op de bouw toetst de kwaliteitsborger de werkzaamheden. En voor oplevering controleert hij of de woningen goed functioneren; daarna overhandigt de kwaliteitsborger het opleverdossier aan de opdrachtgever.

Aantoonbare kwaliteit

Dat bouwwerken aan alle eisen in de bouwwetgeving moeten voldoen is niet nieuw, maar de wijze waarop toezicht wordt gehouden is dat wel. Daarnaast wordt de aannemer aansprakelijk voor de kwaliteit die hij levert. Om te bewijzen dat aan alle eisen is voldaan, moet een dossier opgebouwd worden met daarin de tekeningen en bijbehorende adviesrapporten.

Daarnaast wordt tijdens de bouw gecontroleerd of de werkzaamheden uitgevoerd worden volgens de richtlijnen. En bij oplevering wordt gekeken of het gebouw en de installaties goed functioneren.

Samenwerking

De Wkb vergt dat partijen nauwer met elkaar samenwerken. Luchtdichtheid, veiligheid en energiezuinigheid kan je alleen garanderen als er een goede afstemming is tussen de aannemer en installateur. Maar ook de leverancier wordt door de Wkb een belangrijke partij. Zo voorziet Ubbink bouwprofessionals van informatie en advies over materialen en de verwerking. Bovendien laten wij ons advies valideren, zodat jij kunt aantonen dat aan alle eisen is voldaan.

Vooruitlopend op de Wkb startte Ubbink WKB SERVICES. Hiermee stellen we jou in staat om een dossier op te bouwen dat voldoet aan alle Wkb-eisen. 

Tabel-Wkb-services3

WKB SERVICES

Ubbink ontwikkelde met kwaliteitsborger Plan Garant WKB SERVICES. Dit is een extra service en zekerheid voor de aannemer. De adviezen die Ubbink geeft, worden door de kwaliteitsborger getoetst aan de bouwregelgeving. Dit is de eerste stap voor het opbouwen van een Wkb-dossier. Daarnaast kan PlanGarant de werkzaamheden op de bouwplaats toetsen of een volledig Wkb-dossier opleveren.

Met WKB SERVICES toon jij aan dat je topkwaliteit levert! Lees meer over WKB SERVICES van Ubbink en kijk welke WKB SERVICE bij jou past. 

3-2-21_895228-1080x1080-instagram-Tijdsllijn-(1)

Wkb in de praktijk

In 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking voor bouwwerken met een laag risicoprofiel (Gevolgklasse 1). Dit zijn bijvoorbeeld grondgebonden woningen, vakantiewoningen en kleine bedrijfspanden. Maar ook nu kan je al met de Wkb te maken krijgen. 10% van de bouwwerken in gevolgklasse 1 dienen namelijk tot 2024 als proefproject.

Waar je mee te maken krijgt en hoe de Wkb er in de praktijk uit gaat zien, daarvan houdt Ubbink je op de hoogte. In aanloop naar de Wkb toetst PlanGarant de Ubbink adviezen. Bovendien zijn we een aantal proefprojecten gestart waarbij de kwaliteitsborger de plannen, werkzaamheden en oplevering op verschillende locaties toetst. 

De vraag ‘Hoe geven we invulling aan de Wkb?’ staat centraal. Maar ook: wat is de rol van de kwaliteitsborger? En hoe bouw je een Wkbdossier op? 

Veelgestelde vragen over Wkb

Bij Ubbink advies en WKB START ontvangt u standaard 2 jaar productgarantie. Bij WKB CHECK en WKB COMPLEET ontvangt u 15 jaar productgarantie, met uitzondering van rookgasafvoer, hierop ontvangt u 10 jaar productgarantie.

Voor ieder onderdeel van een bouwwerk zijn kwaliteitseisen opgesteld. Het kan dus per bouwwerk enorm verschillen aan welke eisen je precies moet voldoen. Dat kan al snel een complex verhaal worden, maar gelukkig zijn er handige tools die je daarbij kunnen helpen. Wkb-checklist.nl is zo een tool. Je kan daarmee eenvoudig en snel een overzicht creëren van alle checklists waar je als aannemer of installateur mee te maken krijgt. Meerdere kwaliteitsborgers hebben Wkb-checklist.nl al positief beoordeeld als Wkb-proof kwaliteitsbewijs. En een groot voordeel ten op zichte van andere tools: je kan gratis gebruik maken van Wkb-checklist.nl!

Bij de vergunningsaanvraag moet de opdrachtgever bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie of particuliere opdrachtgever - aangeven wie de kwaliteitsborger is en welk toetsingsinstrument gehanteerd wordt. Wil je als aannemer adviezen laten valideren dan kan dat al in de planningsfase. Ubbink biedt hiervoor WKB START aan.

Ja, de kwaliteitsborger is onafhankelijk. Hij bewaakt namens de opdrachtgever het bouwproces en de uitvoering. Wettelijk is bepaald dat de kwaliteitsborger op geen enkele manier betrokken mag zijn bij het bouwproces dat hij toetst. De kwaliteitsborger kan door de opdrachtgever ingeschakeld worden, maar ook door de aannemer of architect. Ook dan geldt dat de kwaliteitsborger geen betrokkenheid mag hebben bij het bouwproject of het ontwerpplan.

Ja, dat kan. En, het zal in de praktijk ook gebeuren. De WKB SERVICES zorgen ervoor dat jij een Wkb-dossier kan opbouwen. Wij helpen je daarbij tegen een aantrekkelijke prijs. Wil je alleen advies inwinnen, dan staan we als altijd voor je klaar. Ons advies is gratis. Je betaalt uitsluitend als je gebruikmaakt van de toetsing van het advies (WKB START), de controle op de bouwplaats (WKB CHECK) en de controle bij oplevering (WKB COMPLEET). Voor deze toetsing kan je een andere kwaliteitsborger inschakelen. Deze moet onafhankelijk zijn en werken met een goedgekeurd toetsingsinstrument. Daarnaast kan de kwaliteitsborger die door de opdrachtgever is aangesteld met een ander instrument werken dan PlanGarant. Deze kwaliteitsborger zal jou vragen om documentatie, deze informatie controleren, je werkzaamheden op de bouwplaats inspecteren en bij ingebruikname van het gebouw de systemen testen. Deze informatie verwerkt de kwaliteitsborger in het opleverdossier.

Een volledig opleverdossier bevat de rapportages van de kwaliteitsborger, de tekeningen, berekeningen van het bouwwerk en de installaties én een beschrijving van de toegepaste materialen, installaties, en de gebruiksfuncties van het bouwwerk. Daarnaast moeten installateurs en bouwers informatie aanleveren die nodig is voor gebruik en onderhoud van het bouwwerk. Het is dus van belang om alles goed te documenteren, certificaten zijn daar onderdeel van.

BENG en de Wkb

Sinds 1 januari gelden er nieuwe prestatie-eisen voor woningen. De energievraag van nieuwbouwwoningen wordt lager doordat er strenge eisen gesteld worden aan de isolatie en luchtdichtheid. Terwijl het energieverbruik duurzamer wordt. Daarnaast is er aandacht voor het binnenklimaat; TOjuli voorkomt dat huizen zomers oververhit raken en de BENG-eisen onderstrepen het belang van een goed ventilatieontwerp. 

Voldoen BENG-woningen aan de Wkb?
Zowel door het invoeren van de BENG-eisen als de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal de bouwkwaliteit verbeteren. Maar een BENG-woning voldoet niet automatisch aan de eisen van de Wkb.

BENG gaat in op het ontwerp en toont aan dat de woning – volgens de plannen – bijna energieneutraal is. Of de woning net zo energiezuinig is als door de opdrachtgever is beloofd, daarop ziet de Wkb toe. De Wkb gaat daarmee een stap verder dan BENG. Het doel is niet alleen het realiseren van duurzame woningen, de Wkb ziet toe op alle aspecten van het bouwproces. 

Energie, Ventilatie en Bouw
De BENG-eisen benadrukken het belang van milieubewust en energiezuinig bouwen. Ubbink geeft daar invulling aan. Informatie en producten zijn overzichtelijk ingedeeld in drie thema’s: Energie, Ventilatie en Bouw. Thema’s die niet alleen het belang onderstrepen van duurzaam bouwen, maar ook ingaan op aspecten als veiligheid en gezondheid. 

Uitgewerkt-advies

DakWijs: compleet advies voor het hellende dak

Er is geen bouwdeel waarin zoveel expertise samenkomt als in de dakconstructie. Bouwtechnische componenten moeten waterdicht, goed geïsoleerd en luchtdicht zijn. De W-installateur is verantwoordelijk voor de rookgasafvoer en de hemelwaterafvoer. En de elektricien zorgt voor een veilige plaatsing van zonnepanelen en de aanvoer van elektriciteit.

Ubbink bundelt alle expertise. Het DakWijs advies is een totaaladvies voor het hellende dak, getoetst aan het Bouwbesluit, waarin alle aspecten zijn meegenomen. Ubbink zoekt alles voor je uit en je ontvangt advies op maat!

Ben jij klaar voor de Wkb?

Build smart is een slogan die Ubbink bewust koos. Bouw en installatietechniek moeten samenkomen. Daarom gaan we slim samenwerken, relaties verdiepen en vanuit die kracht innoveren en kwaliteit leveren. 

Met aannemers, installateurs, architecten en groothandels zetten we de volgende stap naar een duurzame bouwtoekomst. Niet alleen duurzaam vanuit energetisch oogpunt, maar ook toekomstbestendig. 

De Wkb biedt de handvatten om zo’n kwaliteitsstatement te maken. We gaan met elkaar het gesprek aan, kennis uitwisselen en ervaring opdoen tijdens proefprojecten. En op 1 januari 2024 zijn wij er klaar voor. Jullie ook? 

Wij zetten graag met jullie de schouders eronder en nodigen jullie uit. Heb je een project dat interessant is om als Wkb-proefproject te dienen, meld dan hier je project aan.

3-2-21_895229-1200x628-social-1-INPUT-voor-KRISTIE

Meer weten over Wkb? Bekijk dan ook de volgende items

De Wkb en BENG: een verbouwing van de bouwwereld

De Wkb en BENG: een verbouwing van de bouwwereld

De bouwwereld wordt in 2022 zelf stevig verbouwd. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) én de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) zorgen voor een rigoureuze verandering. Wat wordt er in de praktijk precies anders? Wat zijn de verschillen tussen de Wkb en BENG? En waar overlappen de wetten elkaar?

Lees meer
Samen doen we mee aan de Wkb: ventilatie-advies

Samen doen we mee aan de Wkb: ventilatie-advies

De woningen die we bouwen worden steeds duurzamer. Ze gebruiken minder energie door dikke isolatiepakketten en de benodigde energie komt voor een groot deel uit natuurlijke bronnen. Door die nieuwe manier van bouwen moet er anders gekeken worden naar het binnenklimaat en de manier waarop we huizen ventileren; het ontwerp wordt belangrijker. Hoe prettig is het dan dat er slechts één systeem nodig is voor het complete ventilatieplan.

Lees meer
Wkb Checklist Hellend dak

Wkb Checklist Hellend dak

Vooruitlopend op de Wkb startte Ubbink WKB SERVICES. Hiermee stellen we jou in staat om een opleverdossier op te bouwen dat voldoet aan alle Wkb-eisen.

Lees meer
Met Ubbink WKB SERVICES lever jij meer kwaliteit

Met Ubbink WKB SERVICES lever jij meer kwaliteit

Ubbink zorgt dat jij vandaag al gereed bent voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en een compleet dossier kan aanleveren bij de aannemer en de kwaliteitsborger. De service die je van ons kent, breiden we uit met WKB SERVICES.

Lees meer
Denk SMART voor je start: dan hoeft een drukke dag geen stressvolle dag te zijn

Denk SMART voor je start: dan hoeft een drukke dag geen stressvolle dag te zijn

Aan werk geen gebrek voor aannemers en installateurs. Je wilt natuurlijk graag zo veel mogelijk mensen helpen, dus zit je dag al snel bomvol. Maar een drukke dag hoeft nog geen stressvolle dag te zijn als je van tevoren goed nadenkt over wat je gaat doen. Denk SMART voor je start, noemen we dat bij Ubbink. Daardoor behoud je de rust, het overzicht en heb je tijd over voor andere dingen.

Lees meer