• Energie

    Het goed verwarmen van een woning is essentieel. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

  • Ventilatie

    Ventilatie is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Maar de levensduur van een gebouw kan ook aanzienlijk worden verkort als er onvoldoende ventilatie is.

  • Bouw

    Bij het bouwen van een woning zijn er veel aspecten waarmee we rekening houden. Hieronder vindt u onze bouwoplossingen.

Samen doen we mee aan de Wkb

​Alle grote stappen zetten we samen. Als we innoveren, maar ook om de kwaliteit in de bouw te verbeteren. Door met elkaar te spreken, ideeën uit te wisselen en samen de schouders eronder te zetten, geven we invulling aan de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het DakWijs advies is daar een voorbeeld van. Dit is een compleet advies, per project afgestemd en getoetst aan de regelgeving.

Aannemers en installateurs bereiden zich voor op 2022

Het is nog niet zo lang geleden dat het dak voornamelijk diende als bescherming tegen de weersinvloeden. Het dak moest vooral wind- en waterdicht zijn, goed aansluiten op de gevel en de rookgasafvoer vond er een plek. Dat er via daken veel warmte verloren ging, daar  stonden we nauwelijks bij stil. Om een idee te geven: in 1965 was een Rc-waarde van 0,86 voor het dak vereist, rond de eeuwwisseling 2,5 en vandaag hebben nieuwbouwwoningen minimaal een Rc-waarde van 6,3 m2K/W. Doordat die eisen steeds aangescherpt worden, vragen meer aspecten om aandacht. Zo moeten bouwelementen goed op elkaar aansluiten om de luchtdichtheid te garanderen.

Daarnaast is het dak een bron van energie voor het opwekken van elektriciteit en wordt het dak gebruikt voor het afvoeren van rookgassen. Daardoor zijn installatietechniek en bouw geen aparte disciplines meer, maar komen ze samen.

Waar bouw en installatietechniek elkaar ontmoeten is Ubbink dé specialist. Met jou zorgen wij voor de verbinding. Dat doen we door producten te leveren  die jou is staat stellen om het buiten- en binnenklimaat optimaal te scheiden én luchtdicht te bouwen. Maar… wij delen onze kennis ook. We adviseren je en zorgen dat jij goed voorbereid bent en gegarandeerde kwaliteit levert. Dat is slim, Build smart. 
Door met elkaar te spreken, ideeën uit te wisselen en samen de schouders eronder te zetten, geven we invulling aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

De Wkb komt eraan!

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) komt eraan. Nog een paar maanden te gaan en dan is het 2022 en wordt aantoonbare kwaliteit leveren de nieuwe standaard van de bouw.

Het ontwerp van woningen zal getoetst worden aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de nieuwe naam voor het Bouwbesluit. Op de bouw toetst de kwaliteitsborger de werkzaamheden. En voor oplevering controleert hij of de woningen goed functioneren; daarna verhandigt de kwaliteitsborger het opleverdossier aan de opdrachtgever.

Aantoonbare kwaliteit
Dat bouwwerken aan alle eisen in de bouwwetgeving moeten voldoen is niet nieuw,  maar de wijze waarop toezicht wordt gehouden is dat wel. Daarnaast wordt de aannemer aansprakelijk voor de kwaliteit die hij levert.

WKB SERVICES
Om te bewijzen dat aan alle eisen is voldaan, moet een dossier opgebouwd worden met daarin de tekeningen en bijbehorende adviesrapporten. Daarnaast wordt tijdens de bouw gecontroleerd of de werkzaamheden uitgevoerd worden volgens de richtlijnen. En bij oplevering wordt gekeken of het gebouw en de installaties goed functioneren.

Samenwerking
De Wkb vergt dat partijen nauwer met elkaar samenwerken. Luchtdichtheid, veiligheid en energiezuinigheid kan je alleen garanderen als er een goede afstemming is tussen de aannemer en installateur. Maar ook de leverancier wordt door de Wkb een belangrijke partij. Zo voorziet Ubbink bouwprofessionals van informatie en advies over materialen en de verwerking. Bovendien laten wij ons advies valideren, zodat jij kunt aantonen dat aan alle eisen is voldaan.

Vooruitlopend op de Wkb startte Ubbink WKB SERVICES. Hiermee stellen we jou in staat om een dossier op te bouwen dat voldoet aan alle Wkb-eisen.

WKB SERVICES

Ubbink ontwikkelde met kwaliteitsborger Plan Garant WKB SERVICES. Dit is een extra service en zekerheid voor de aannemer. De adviezen die Ubbink geeft, worden door de kwaliteitsborger getoetst aan de bouwregelgeving. Dit is de eerste stap voor het opbouwen van een Wkb-dossier. Daarnaast kan PlanGarant de werkzaamheden op de bouwplaats toetsen of een volledig Wkb-dossier opleveren.

Met WKB SERVICES toon jij aan dat je topkwaliteit levert! Lees meer over WKB SERVICES van Ubbink en kijk welke WKB SERVICE bij jou past. 

WKB SERVICES

Wkb in de praktijk

In 2022 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking voor bouwwerken met een laag risicoprofiel (Gevolgklasse 1). Dit zijn bijvoorbeeld grondgebonden woningen, vakantiewoningen en kleine bedrijfspanden. Maar ook in 2021 kan je al met de Wkb te maken krijgen. 10% van de bouwwerken in gevolgklasse 1 dienen namelijk tussen medio 2020 en juli 2022 als proefproject.

Waar je mee te maken krijgt en hoe de Wkb er in de praktijk uit gaat zien, daarvan houdt Ubbink je op de hoogte. In aanloop naar de Wkb toetst PlanGarant de Ubbink adviezen. Bovendien zijn we een aantal proefprojecten gestart waarbij de kwaliteitsborger de plannen, werkzaamheden en oplevering op verschillende locaties toetst. 

De vraag ‘Hoe geven we invulling aan de Wkb?’ staat centraal. Maar ook: wat is de rol van de kwaliteitsborger? En hoe bouw je een Wkbdossier op? Onze ervaringen vind je op www.ubbink.nl/wkb.
Wkb platform
De adviezen die Ubbink geeft, worden door de kwaliteitsborger getoetst aan de bouwregelgeving. Dit is de eerste stap voor het opbouwen van een Wkb-dossier.

BENG en de Wkb

Sinds 1 januari gelden er nieuwe prestatie-eisen voor woningen. De energievraag van nieuwbouwwoningen wordt lager doordat er strenge eisen gesteld worden aan de isolatie en luchtdichtheid. Terwijl het energieverbruik duurzamer wordt. Daarnaast is er aandacht voor het binnenklimaat; TOjuli voorkomt dat huizen zomers oververhit raken en de BENG-eisen onderstrepen het belang van een goed ventilatieontwerp. 

Voldoen BENG-woningen aan de Wkb?
Zowel door het invoeren van de BENG-eisen als de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal de bouwkwaliteit verbeteren. Maar een BENG-woning voldoet niet automatisch aan de eisen van de Wkb.

BENG gaat in op het ontwerp en toont aan dat de woning – volgens de plannen – bijna energieneutraal is. Of de woning net zo energiezuinig is als door de opdrachtgever is beloofd, daarop ziet de Wkb toe. De Wkb gaat daarmee een stap verder dan BENG. Het doel is niet alleen het realiseren van duurzame woningen, de Wkb ziet toe op alle aspecten van het bouwproces. 

Energie, Ventilatie en Bouw
De BENG-eisen benadrukken het belang van milieubewust en energiezuinig bouwen. Ubbink geeft daar invulling aan. Informatie en producten zijn overzichtelijk ingedeeld in drie thema’s: Energie, Ventilatie en Bouw. Thema’s die niet alleen het belang onderstrepen van duurzaam bouwen, maar ook ingaan op aspecten als veiligheid en gezondheid.

Het dak is de vijfde gevel, een onderdeel van het gebouw waar je aandacht voor moet hebben. - LE CORBUSIER (FRANS ARCHITECT 1887-1965)

DakWijs: compleet advies voor het hellende dak

Er is geen bouwdeel waarin zoveel expertise samenkomt als in de dakconstructie. Bouwtechnische componenten moeten waterdicht, goed geïsoleerd en luchtdicht zijn. De W-installateur is verantwoordelijk voor de rookgasafvoer en de hemelwaterafvoer. En de elektricien zorgt voor een veilige plaatsing van zonnepanelen en de aanvoer van elektriciteit.

Ubbink bundelt alle expertise. Het DakWijs advies is een totaaladvies voor het hellende dak, getoetst aan het Bouwbesluit, waarin alle aspecten zijn meegenomen. Ubbink zoekt alles voor je uit en je ontvangt advies op maat!

Bekijk hier een uitgewerkt dakadvies

Ben jij klaar voor de Wkb?

Build smart is een slogan die Ubbink bewust koos. Bouw en installatietechniek moeten samenkomen. Daarom gaan we slim samenwerken, relaties verdiepen en vanuit die kracht innoveren en kwaliteit leveren. 

Met aannemers, installateurs, architecten en groothandels zetten we de volgende stap naar een duurzame bouwtoekomst. Niet alleen duurzaam vanuit energetisch oogpunt, maar ook toekomstbestendig. 

De Wkb biedt de handvatten om zo’n kwaliteitsstatement te maken. We gaan met elkaar het gesprek aan, kennis uitwisselen en ervaring opdoen tijdens proefprojecten. En op 1 juli 2022 zijn wij er klaar voor. Jullie ook? 

Wij zetten graag met jullie de schouders eronder en nodigen jullie uit. Heb je een project dat interessant is om als Wkb-proefproject te dienen, meld dan hier je project aan

Project aanmelden

Downloads

Meer informatie