Campagnes

Air Excellent. Eén systeem voor de hele luchtdistributie

De meest toegepaste ventilatiesystemen in de woningbouw zijn de systemen C en D. Systeem C gaat uit van natuurlijke luchtaanvoer en mechanische afvoer. Bij systeem D, balansventilatie met warmteterugwinning, wordt de lucht mechanisch aan- en afgevoerd. Air Excellent is geschikt voor luchtaanvoer en -afvoer. Eén systeem dus om de volledige luchtverdeling te realiseren.

22754-Campagnebeeld-AE-kostenvergelijk-2-1920x1280

Nieuwe kostenvergelijking

Air Excellent luchtverdeelsysteem per woning bijna 500 euro goedkoper

Denk als bouwer en installateur samen na over de keuze voor een ventilatiesysteem. Het bespaart je in alle stadia veel tijd en daardoor geld. Door een onafhankelijk bureau heeft Ubbink laten uitrekenen welke besparing jullie kunnen realiseren door te werken met Air Excellent. Je bespaart bijna 500 euro per woning ten opzichte van andere gangbare luchtverdeelsystemen.  

Air Excellent - verbindt aannemer en installateur 

systeem-d

Air Excellent: één systeem voor de ventilatie

In grote lijnen zijn er vier ventilatiesystemen. Meest gebruikt zijn systeem C en systeem D (balansventilatie). Om te voldoen aan de BENG-eisen wordt balansventilatie steeds vaker ingezet, maar tegenwoordig zijn er ook vraaggestuurde C-systemen die heel efficiënt ventileren. Het Air Excellent luchtverdeelsysteem is geschikt voor luchtaanvoer en -afvoer en heeft een luchtverdeelkast. Met één systeem kan je de volledige luchtverdeling realiseren.

Ventilatie checklisten
Voldoet jouw werk aan de eisen die gesteld worden? Heb je overal aan gedacht bij het installeren?  Met de ventilatie checklists kan stap voor stap afgevinkt worden of de werkzaamheden correct zijn uitgevoerd.   

Toepassing en installatie

Air Excellent is universeel. Het luchtverdeelsysteem is geschikt voor iedere mechanische ventilatie-unit. Uniek is dat Air Excellent weinig ruimte vergt en daardoor geschikt is voor installatie in kleine ruimtes.

Verwerking

Het luchtverdeelsysteem is instortbaar in vloeren, geschikt voor tunnelbouw en houtskeletbouw. Bovendien kan het geïnstalleerd worden in prefab gevels, in een isolatielaag en in wanden. Het systeem is te verwerken bij een temperatuur tussen -20°C en +60°C.

Montage in een dekvloer AE45sc

De variant AE45sc is zowel in beton- als in een cementdekvloer te storten. Door de unieke koppeltechniek van de accessoires blijft de hoogte van het systeem beperkt; slechts een minimale ophoging van de cementdekvloer is nodig.

22672-Illus-Amygdala-AE-1920x1280px-website

Samenwerking tussen aannemer en installateur

De amygdala is een vreemd deel van ons brein. Hier verwerk je herinneringen en wordt de weerstand opgeroepen. Zegt iemand ‘we gaan het anders doen!’, dan antwoordt de angstige amygdala : ‘Ja, maar … we deden het toch altijd goed? Zo gaat het vast niet werken’.

Het enige dat de amygdala overtuigt, zijn ervaringen. Ervaringen, die eerdere ervaringen overrulen. Ervaringen die aannemers en installateurs bovendien samen moeten opdoen. Het heeft namelijk geen enkele zin als de ene vakman tijdwinst haalt te koste van de ander. Je moet er samen beter van worden, samen moeten jullie Air Excelleren. Dat betekent samen kennis opdoen, elkaar de ruimte geven om topwerk te leveren én oog hebben voor elkaars werkzaamheden.  

Werken met een luchtverdeelkast

Werken met een luchtverdeelkast heeft veel voordelen. Het vereenvoudigt het ontwerp en de ventilatie per ruimte is eenvoudiger in te regelen. Bovendien – voor de bewoners belangrijk – wordt spraakoverdracht tussen kamers voorkomen.

Ontwerpvrijheid

De lucht wordt vanaf de ventilatie-unit via het hoofdkanaal naar de luchtverdeelkast geleid. Vervolgens zorgt deze luchtverdeelkast voor de luchtverdeling tussen de aangesloten Air Excellent luchtkanalen en naar de verschillende ruimtes. Het werken met de kunststof luchtverdeelkast biedt veel ontwerpvrijheid. De kasten zijn modulair, met adapters voor elke maatvoering kanalen. Afhankelijk van het aantal aan te sluiten kanalen, kies je voor de 200 Serie of de 800 Serie. Door de individuele aftakkingen is er minder drukverlies dan bij traditionele systemen. Dat is gunstig voor het energieverbruik. 

Inregelen

Inregelen is eenvoudig omdat de kanalen vanaf de kast naar individuele ruimtes gaan. Dit voorkomt spraakoverdracht tussen kamers én beperkt drukverliezen. Weerstandsberekeningen kun je – doordat je per kamer ventileert - vooraf al maken met ons speciale online rekenprogramma, de aeconfigurator. Om de luchtstromen in de aangesloten kanalen te regelen, worden restrictieringen aan de binnenzijde van de luchtverdeelkast geplaatst. 

20395-responsive_AETool-Nederlands_1920x1280px

Online rekenprogramma

Heb je de ventilatiecapaciteit voor de woning en de diameters van de kanalen bepaald, dan bereken je vervolgens met het gratis Ubbink rekenprogramma de inregeling van het Air Excellent systeem.

Met de Air Excellent configurator bereken je de weerstanden en inregelstanden van de restrictieringen. Heb je van de adviseur een capaciteitsberekening ontvangen en een schetsontwerp van het leidingsysteem, dan gebruik je de configurator om het technische ontwerp te optimaliseren. De configurator berekent de weerstanden, geeft aan welke restrictieringen nodig zijn voor de gewenste debieten en online stel je een materiaal-uittrekstaat samen.

4-3-Voorhout,-28-NOM-woningen,-Air-Excellent_960x664px

KENNISBANK

Onze projecten

Van elk project waarin wij meewerken en van elke klant met wie wij samenwerken, willen wij het verhaal delen. Deze verhalen vertellen over uitdagingen van onze medewerkers, over oplossingen van onze organisatie maar vooral over de ambities van onze klanten,. Wij denken graag met hen mee. Build smart, samen met Ubbink

Ubbink is je ventilatiepartner

Van de oriëntatie- tot en met uitvoeringsfase kunnen we je project begeleiden. Heb je vragen, neem dan contact op met het Ubbink Adviesteam, telefoon 0313 480 300

Neem contact op