Blog

Eindelijk witte rook: Wkb gaat per 1 januari 2024 in

Na jaren van uitstel is er nu eindelijk witte rook. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt per 1 januari 2024 van kracht. De wet heeft veel impact op de werkwijze en aansprakelijkheid van aannemers en installateurs. Ubbink legt graag aan je uit hoe de bouwpraktijk verandert en hoe je aan de nieuwe regelgeving voldoet.

Eindelijk witte rook: Wkb gaat in

De invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die is gekoppeld aan de nieuwe Omgevingswet, is de afgelopen jaren meerdere keren uitgesteld. De ondersteunende ICT-systemen waren bijvoorbeeld nog niet op orde of er waren zorgen over het aantal kwaliteitsborgers. Dinsdag 14 maart 2023 is besloten dat 1 januari 2024 de definitieve invoeringsdatum is. 

Wat houdt de Wkb in?

De Wkb is ontworpen, omdat de overheid vindt dat aannemers en installateurs de kwaliteit van hun werk beter moeten controleren. Als bouwprofessional ben jij voortaan aansprakelijk voor gebreken, tenzij je kan aantonen dat het gebrek jou niet aan te rekenen valt. In de praktijk betekent het dat je beter moet vastleggen wat je hebt gedaan om zo aan te tonen dat je volgens de voorschriften hebt gewerkt.

Een onafhankelijke kwaliteitsborger toetst van de ontwerpfase tot de oplevering of alle plannen en werkzaamheden voldoen aan de Wkb. Om dat te onderbouwen wordt een bouwdossier aangelegd.

Daarvoor wil de kwaliteitsborger tekeningen, adviesrapportages, keuringsrapporten en certificaten ontvangen. Ook moet je aantonen dat de werkzaamheden vakkundig zijn uitgevoerd. Pas als aan alle eisen is voldaan, overhandigt de kwaliteitsborger een opleverdossier aan de opdrachtgever, zodat die zeker weet dat de kwaliteit in orde is.


De Wkb in 1 minuut

Door de komst van de Wkb wordt het nog belangrijker om aan te kunnen tonen dat jij kwaliteit levert. Hoe dat precies in zijn werk gaat? Wij leggen het je in deze animatie graag in 1 minuut uit.


Checklisten voor de Wkb

Bij de Wkb draait alles dus om het borgen van de kwaliteit en het vastleggen daarvan. Ubbink maakt dat een stuk eenvoudiger voor jou. Zo hebben we bijvoorbeeld voor onze producten en systemen handige checklists gemaakt. Daarmee vink je stap voor stap af of de werkzaamheden correct zijn uitgevoerd en toon je na afloop makkelijk aan dat je vakkundig werk hebt geleverd. Gebruik je onze checklists, dan verlengen we de garantie.

Omdat je met alleen Ubbink-producten geen huis kan bouwen, hebben we de website Wkb-checklist.nl geïntroduceerd. Op dit platform vind je ook checklists van andere fabrikanten. Op die manier heb je als aannemer of installateur alle checklists snel bij de hand.

Informatie over de Wkb

Daarnaast is Ubbink ook jouw kennispartner op het gebied van de Wkb. We hebben meerdere whitepapers opgesteld, waarin we op een duidelijke manier uitleggen wat de nieuwe wet inhoudt en welke impact die heeft op jouw werkzaamheden als aannemer of installateur.

Ook geven we antwoord op de meest gestelde vragen over de Wkb.

Samen doen we mee aan de Wkb: ventilatie-advies

Samen doen we mee aan de Wkb: ventilatie-advies

De woningen die we bouwen worden steeds duurzamer. Ze gebruiken minder energie door dikke isolatiepakketten en de benodigde energie komt voor een groot deel uit natuurlijke bronnen. Door die nieuwe manier van bouwen moet er anders gekeken worden naar het binnenklimaat en de manier waarop we huizen ventileren; het ontwerp wordt belangrijker. Hoe prettig is het dan dat er slechts één systeem nodig is voor het complete ventilatieplan.

Lees meer
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is sinds 1 januari 2024 van kracht. Een kwaliteitsborger toetst het ontwerp, de werkzaamheden en het functioneren van woningen. Waar moet je rekening mee houden? Hoe bewijs jij dat je kwaliteit levert?

Lees meer
Samen doen we mee aan de Wkb: DakWijs

Samen doen we mee aan de Wkb: DakWijs

​Alle grote stappen zetten we samen. Als we innoveren, maar ook om de kwaliteit in de bouw te verbeteren. Door met elkaar te spreken, ideeën uit te wisselen en samen de schouders eronder te zetten, geven we invulling aan de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het DakWijs advies is daar een voorbeeld van. Dit is een compleet advies, per project afgestemd en getoetst aan de regelgeving.

Lees meer