1 januari 2023

Grensverleggend excelleren

Dat grenzen verschuiven in de bouwkolom is niet nieuw, het is noodzaak. De bouw volgt maatschappelijke en economische trends. Om minder fossiele brandstoffen te gebruiken, worden woningen beter geïsoleerd en stappen we over op de warmtepomp. Op sneller bouwen is prefab het antwoord. Terwijl het milieu minder belast wordt door te bouwen in hout. Dat lijken bijna allemaal bouwtechnische uitdagingen, maar niets is minder waar. Betere isolatie vergt betere ventilatie én leidingwerk goed installeren en afwerken in houtbouw is een klus die bouwers en installateurs samen op moeten pakken. Daardoor vervagen de traditionele grenzen, maar is er ook een wereld te winnen voor vakmensen die hun horizon verleggen.

Ruimte voor de vakman

De vakman van nu verlegt zijn grenzen en is de adviseur van zijn collega. Neem bijvoorbeeld het dak. Eeuwenlang was dit het domein van de bouwer, maar tegenwoordig faciliteert het belangrijke energiebronnen. Daardoor is de realisatie van een ‘goed dak’ niet alleen de verantwoordelijkheid van de aannemer; hij moet samen met de installateur optrekken om de veiligheid en isolatiewaarden te waarborgen. Maar ook binnen is samenwerking essentieel. De keuze voor een balansventilatiesysteem kan een installateur niet alleen maken. Er is meer ruimte nodig en die kan hij alleen vinden in overleg met zijn collega.

Details bepalen de kwaliteit

Waar installatie- en bouwtechniek elkaar treffen is Ubbink jouw partner. We weten als geen ander dat aansluitingen en details de kwaliteit van woningen bepalen. En we weten ook: de oplossingen die we bieden moeten niet alleen aan de hoogste eisen voldoen, ze moeten ook praktisch zijn. Zoals de luchtverdeelkast en onze ventilatieleidingen die veel minder ruimte vergen.

En niet te vergeten de winnaar van de VSK Award, de Ventus, die borg staat voor eenvoudige montage op het dak. Onze slimme producten zijn dé stukjes die je nodig hebt voor de complexe puzzel die bouwen heet. Oplossingen die de bouwkwaliteit naar een hoger niveau tillen, respect tonen voor het vakmanschap van zowel aannemers als installateurs én de ruimte geven om te excelleren.

Air Excelleren

Excelleren doe je overigens niet alleen, maar als team. Als vakmensen onder elkaar die van elkaar weten waar ze mee bezig zijn en samen tot de beste oplossingen komen. Dat gaat zeker op voor ventilatiesystemen. Een ventilatiesysteem is veel meer dan een ventilatiebox. Een stelsel van verdeelkasten, ventielen en aan- en afvoerkanalen bepaalt de gezondheid en het comfort van de binnenruimte. Voorkomen moet worden dat het leidingsysteem te lang is, diameters te klein zijn en er te veel bochten zijn. Dat waarborgen vergt een (bouw)team dat Air Excelleert. Wij stellen jullie daartoe in staat. Je kunt bij Ubbink terecht voor advies en berekeningen, voor de installatie van Air Excellent zijn montage video’s beschikbaar en achteraf kun je je eigen werk controleren aan de hand van de Wkb checklist. Een compleet pakket waarmee je alle tools in handen hebt om grensverleggend te excelleren!

Energie, ventilatie en bouw

Grensverleggend-excelleren_Energie_1920x1280px

Energie: gereed voor de toekomst

Energie wordt een steeds breder thema doordat we afscheid nemen van fossiele brandstoffen. Nieuwe huizen kunnen om aan de BENG-eisen te voldoen niet meer zonder warmtepomp of zonnepanelen. Onder dit thema vind je solar bevestiging en protectie voor zonnepanelen én de Decorio luchtwarmtepompbehuizing. Maar ook rookgasafvoer. Want de realiteit is dat de meerderheid van de Nederlandse woningen verwarmd wordt door een cv-ketel. 

Voor alle energieoplossingen geldt: veiligheid heeft de hoogste prioriteit. Of het nu gaat om het voorkomen van brand bij zonnepanelen of het veilig afvoeren rookgassen, een woning moet bewoners beschermen. Installaties en bouwelementen mogen nooit de oorzaak zijn van ongevallen. Met het oog daarop én het behouden van de isolatiewaarden ontwikkelt Ubbink innovatieve oplossingen.

Ventilatie: ruim baan voor gezonde lucht

Bij ventilatie gaat in eerste instantie de aandacht uit naar de kwaliteit van het binnenklimaat. Terecht, want de aanvoer van frisse lucht, een goede luchtcirculatie en afvoer van vervuilde lucht dragen bij aan de gezondheid van bewoners. Van het ventiel, via de luchtverdeelkast tot de luchtdichte dakdoorvoer(en) zorgt het Ubbink systeem ervoor dat debieten op een efficiënte wijze gehaald worden.

Air Excellent is geschikt voor zowel mechanische afvoersystemen (systeem C) als balansventilatiesystemen (systeem D). En het is een echt Ubbink product met slimme oplossingen. Zoals de luchtverdeelkast waardoor kan worden volstaan met minder en kortere leidingen én halfronde leidingen die minder ruimte vergen. De nieuwe generatie dakdoorvoeren – de Ventus en Valetis – maken het Air Excellent systeem compleet. Deze luchtdichte dakdoorvoeren zijn ontwikkeld met het oog op de monteur en worden loodrecht door het dak gevoerd. Daardoor zijn ze eenvoudiger te verwerken en kunnen de leidingen strak tegen het dakbeschot verwerkt worden. Maar ook op het dak bewijst deze nieuwe generatie haar waarde. De Valetis door de beperkte opbouwhoogte en de Ventus door de traploze afstelling waardoor deze altijd recht op het dak staat.

Grensverleggend-excelleren_Ventilatie_1920x1280px
Grensverleggend-excelleren_Bouw_1920x1280px

Bouw: bescherm de constructie

Folies, dakverankering en -bescherming en oplossingen om vloeren en gevels te ventileren vind je onder het thema Bouw. Oplossingen die voor een perfecte aansluiting zorgen tussen bouwelementen en invulling geven aan de eisen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) met betrekking tot water- en luchtdicht bouwen.

Voor de verwerking en montage staan er naast de producten QR codes met een link naar de montage video’s. Bekijk deze handige filmpjes wanneer aan de slag gaat en je levert gegarandeerd topkwaliteit.

Air Excellent: het ventilatiesysteem van nu én de toekomst

Air Excellent: het ventilatiesysteem van nu én de toekomst

Voor een gezond binnenklimaat! Kwaliteit lever je door energiezuinige, veilige, duurzame en gezonde gebouwen te realiseren. Bewoners hebben recht op een gezond binnenklimaat. Het verhoogt het weerstandsvermogen van mensen, het concentratievermogen en het comfort in huis. Met Air Excellent zorg jij voor die gezonde leefomgeving.

Lees meer
Leveringsprogramma

Leveringsprogramma

Een overzicht van onze producten en diensten binnen de categorieën energie, ventilatie en bouw.

Lees meer
DakWijs: compleet advies voor het hellende dak

DakWijs: compleet advies voor het hellende dak

Er is geen bouwdeel waarin zoveel expertise samenkomt als in de dakconstructie. Bouwtechnische componenten moeten waterdicht, goed geïsoleerd en luchtdicht zijn. De W-installateur is verantwoordelijk voor de rookgasafvoer en de hemelwaterafvoer. En de elektricien zorgt voor een veilige plaatsing van zonnepanelen en de aanvoer van elektriciteit. Ubbink bundelt alle expertise. Het DakWijs advies is een totaaladvies voor het hellende dak, getoetst aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), waarin alle aspecten zijn meegenomen. Ubbink zoekt alles voor je uit en je ontvangt advies op maat!

Lees meer